בירה

בירה
שם: בירה
תאריך לידה: 2016-03-01
גיל: בוגר
צרכים מיוחדים: לא
צבע: Multi Colored
גזע:
אודות בירה:

לאימוצים: 054-770-0221