מרסל

מרסל
Name: מרסל
Birthday: 2017-04-01
Age Range: Young
Special Needs: No
Color: Ginger
Breed:
About מרסל:

מרסל ננטש ביחד עם אמו ואחיו, הוא גורון מקסים ושובב שגדל עם אנשים ולכן סומך עליהם ואוהב אותם 🙂
לאימוצים: 054-770-0221