קאסימה

קאסימה
Name: קאסימה
Birthday: 2015-07-01
Age Range: Adult
Special Needs: No
Color: Multi Colored
Breed:
About קאסימה:

קאסימה היפהפיה, חתולה רגועה, מדהימה ואוהבת, ממש תשמח להיות בבית כחלק ממשפחה שתפנק אותה 🙂
לאימוצים: 054-770-0221