עמוס

ADOPTED
עמוס
Name: עמוס
Birthday: 2016-07-01
Age Range: Adult
Special Needs: No
Color: רב צבעי
Breed: רועה גרמני
Size: גדול
Fur Length: קצר
About עמוס:

עמוס הוא רועה גרמני טיפה מעורב, מאוד מאוד חברותי לאנשים ולכלבים אחרים, יליד יולי 2016.
לאימוצים: 054-770-0221