קנדריק

קנדריק
Name: קנדריק
Birthday: 2018-08-01
Age Range: Young
Special Needs: No
Color: רב צבעי
Breed:
Size: בינוני
Fur Length: קצר
About קנדריק:
את קנדריק המתוק ממש הצילו מידיהם של ילדים מתעללים ולצערנו כך הוא איבד את עינו. הוא כלבלב מתוק מאוד וחברותי לכולם, יליד אוגוסט 2018, כלומר עדיין צעיר וזקוק לחינוך 🙂
לאימוצים: 054-770-0221